o Famie

Kim jesteśmy i co robimy

o nas

Istotne znaczenie w procesie edukacji w szkole ma nauka śpiewu oraz aktorstwa. Wielką wagę przywiązujemy do rozwoju predyspozycji wokalnych naszych podopiecznych. Nasza praca oparta jest na najnowszych technikach wokalnych – do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie bowiem różnią się oni od siebie wiekiem i umiejętnościami. Każdy z nich wymaga opracowania osobnego planu pracy i rozwoju artystycznego. Zajęcia prowadzone są w/g autorskich programów nauczania tworzonych przez naszych nauczycieli. Staramy się, by nasze wskazówki były kombinacją instynktu i doświadczenia. Dzięki temu szkoła wokalno-aktorska daje możliwość pełnego i harmonijnego rozwoju artystycznej osobowości każdego ucznia.

Lekcje prowadzone są wyłącznie przez starannie wykształconych artystów i pedagogów: aktorów, wokalistów, śpiewaków i muzyków – absolwentów polskich i zagranicznych wyższych uczelni artystycznych. Większość to czynni zawodowo artyści. Swoją pracę pedagogiczną opierają na zdobytej wiedzy, jak i na własnym doświadczeniu scenicznym i estradowym.

Nasza szkoła umożliwia podjęcie nauki zarówno dzieciom już od 5 roku życia jak i osobom dorosłym. Od uczniów nie wymagamy wcześniejszego przygotowania artystycznego. W zależności od Waszych planów, ambicji i predyspozycji nauka przebiega mniej lub bardziej intensywnie. Pomagamy w przygotowaniach do egzaminów do wyższych szkół wokalnych i teatralnych, castingów, festiwali i konkursów. Jeśli przygodę ze sztuką traktujesz jako hobby dobierzemy program nauczania tak, byś rozwijał się pracując nad interesującymi Cię zagadnieniami.

Umiejętności nabyte w szkole są praktycznie weryfikowane na cyklicznych koncertach, autorskich widowiskach muzycznych oraz musicalach, które szkoła „FAMA” organizuje. Aby nauka śpiewu przynosiła jak najlepsze efekty, wokal naszych uczniów jest rejestrowany w studiu nagrań – to doskonała forma omówienia i wyłapania błędów dla samego ucznia.

W naszej ofercie znajdują się również warsztaty i szkolenia dla nauczycieli z zakresu emisji i higieny głosu, mające na celu zniesienia problemów zawodowych takich jak bezgłos czy chrypka. Nauczymy jak prawidłowo posługiwać się głosem i dbać o niego, by służył na długie lata. Na zakończenie szkoleń, każdy nauczyciel otrzyma zestaw ćwiczeń do samodzielnej pracy w domu.

Szkoła wokalno-aktorska
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.